Porträtt: Marien 1

 
 
 
 
Photo: Rebecca Wahl / Modell: Marien Singbo NikonD7000 / 50mm / F/2,8 1/250 ISO:100 
 
 
Fotografering - Porträtt - Svartvitt - bw