1/10 ungdomar är idag missnöjd med sin kropp och 100 000 människor lever idag med en ätstörning

 
 
 
Foto: Jag 
 
4

Samhället gillar inte min kropp därför gör jag en skönhetsoperation som alla andra 25 000 i Sverige gör.

 
Foto: Jag 
Modell: "Teddy" 
 
3

and then you freakout because suddenly you need this person

 
 
 
1